kalklæsker

BBI kalklæskere kan dimensioneres fra 100 – 5000 kg. Færdiglæsket kalk pr. time.

Vi leverer læskeren med komplet ventil-setup og flowregulatorer, så der blot skal tilsluttes vand og tørstof.

Til dosering af den brændte kalk, anbefaler vi vores doseringsudtag der kan dosere ønskede mængde helt præcist og kontinuerligt døgnet rundt.

Når anlægget er kørt ind med den ønskede tørstofprocent, er der minimal vedligeholdelse og arbejde. Maskinen kan udstyres med rotationsvagte der giver signal til kontrolrum og forhindre driftstop.

BBI læskere opbygges omkring en kraftig 5mm. Valset plade. Læskerummet kan isoleres med 50mm rockwool og indkapsles i galv. Dækplade.

Ø300mm Dampudgang med vores unikke BBI-keglerenser system, som sikrer der ikke dannes kalkaflejringer i dampafgangen. Vand til dyse i keglerenseren er i forvejen ført fra ventil-setuppet, og styres af magnetventil.

Afgang placeres så rensevand lander bag det forreste skot til tømmerum.

Indvendig ført ½” rør fra tømmerum til flowregulator på manifold for finjustering.

Stor inspektionslem i dampafgangsrør.

Blandesystemet består af 2 kraftige 90mm aksler med udskiftelige påboltede rørearme.

Rørearmene drejer ind i hinandens svingfelter, og opriver herved den seje masse der dannes

Ved kalkindløbet, hvor kalk og vand mødes.

Omkring midten af læskeren sidder skottet der ikke når bunden af læskeren, og herved tvinges

Kalk og vandmasse til at passere under skottet, og eventuelle tørre klumper flyder på overfladen

I første felt til det er læsket, og først derefter passerer under skottet og videre til læskekammeret.

Ovenover forskudt for skottet, lander rensevand fra keglerenser.

Indløb for kalk konstrueres efter ønske, eller vejledning fra os.

Indløb er monteret i pladekasse med stor renselem.

Udløb: Ø163 - 193mm varmebestandig bælg med silikonebelagt glasvæv.

På alle vore læskere fremstilles 4 stk. inspektionslåger på top. Alle inspektionslåger laves damptætte med varmefast svampegummi.

Vi benytter hovedsageligt gearmotorer fra SEW og NORDgear.

Alle pakdåser fremstilles med smørekanaler der sikrer udslip.

Kalklæskeren leveres med CE-mærkning samt EU-overensstemmelseserklæring.

 

Firmainfo

 

BBI Ingeniørfirma A/S

CVR: 73205115

Adresse

 

Ormslevvej 490

8260 Viby J

Kontakt

 

Telefon: +45 40286274

Mail: info@bbi.as